Spletna učilnica, namenjena dokumentom in gradivom, ki jih pri svojem delu uporablja Upravni odbor šolskega sklada.

Spletna učilnica, namenjena dokumentom in gradivom, ki jih pri svojem delu uporablja svet zavoda.

Spletna učilnica, namenjena dokumentom, gradivom in pogovorom, ki jih pri svojem delu uporablja svet staršev.