Spletna učilnica, namenjena dokumentom in gradivom, ki jih pri svojem delu uporablja svet zavoda.