Spletna učilnica, namenjena dokumentom in gradivom, ki jih pri svojem delu uporablja Upravni odbor šolskega sklada.