Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanjaMinister za izobraževanje, znanost in šport je izdal Sklep o izboru predmetov in določitvi 3. predmeta, iz katerega se bo preverjalo znanje učencev 9. razreda na nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2021/2022. Za našo šolo je kot 3. predmet določen: kemija.

Šola izvaja vse aktivnosti, povezana z nacionalnim preverjanjem znanja po Podrobnem izvedbenem načrtu. Vabljeni tudi k prebiranju publikacije Informacije za učence in starše, ki jo je izdal Republiški izpitni center.

Koledar aktivnosti, povezanih z nacionalnim preverjanjem znanja na naši šoli:

Last modified: Wednesday, 1 September 2021, 10:45 AM