Izbirni predmeti

Izbirni predmetiUčenci v 7., 8. in 9. razredu obiskujejo dve ali tri ure obveznih izbirnih predmetov, od 1. do 9. razreda pa lahko izberejo še do dve uri neobveznih izbirnih predmetov.

Vsi predmeti so enourni, razen tujih jezikov, ki so dvourni.

Starši lahko v eAsistentu rangirate obvezne izbirne predmete za šolsko leto 2021/2022 od torka, 11. maja 2021, do torka, 18. maja 2021 ter izberete neobvezne izbirne predmete od srede, 26. maja 2021, do srede, 2. junija 2021.

Obvezni izbirni predmeti (OIP)

Neobvezni izbirni predmeti (NIP)

Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko opravičen enega ali vseh izbirnih predmetov. Če to želijo, starši posredujejo šoli pisno vlogo in potrdilo o vpisu najkasneje do 31. 8. 2021.

Starši razvrstijo po priljubljenosti (rangirajo) vse predmete iz seznama. Izvajali bomo tiste predmete, za katere bo dovolj prijav, učenec pa bo obiskoval tiste, ki jih je uvrstil najvišje. Tistim učencem, katerih starši predmetov ne bodo razvrstili, se bo upošteval vrstni red, kot ga je določil računalnik.

Učitelji, ki bodo v naslednjem šolskem letu izvajali ponujene predmete, so svoje izbirne predmete predstavili učencem. Vse dodatne informacije in opis posameznih predmetov lahko dobite v katalogu obveznih izbirnih predmetov ali pri šolski pedagoginji, Karmen Grabar.

Mestna občina Maribor zagotavlja sredstva za fakultativni pouk (FP) nemščine (3. – 6. razred) in računalništva (4. – 6. razred). Zaradi tega v sklopu NIP ne ponujamo nemščine. V sklopu NIP moramo obvezno ponuditi pouk drugega tujega jezika, zato  v skladu z izdelano jezikovno politiko šole  učencem v okviru NIP ponujamo francoščino. 

NIP se ocenjujejo kot obvezni predmeti in njihove zaključne ocene se vpisujejo v spričevala. Učenec lahko izbere največ 2 uri pouka NIP tedensko. Da vaš otrok ne bo preveč obremenjen s šolskimi obveznostmi, svetujemo, da izberete samo en NIP tedensko.

Neobvezne izbirne predmete šola ponuja, učenci pa jih lahko izberejo ali jih ne izberejo. 

Vse dodatne informacije in opis posameznih predmetov lahko dobite v katalogu neobveznih izbirnih predmetov ali pri šolski pedagoginji, Karmen Grabar.

V primeru težav lahko poiščete pomoč v Središču za samostojno učenje na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi, kjer boste izbiro lahko opravili ob pomoči mentorja. Svetujemo, da pred obiskom na telefonski številki 02/234-11-26 preverite, ali je mentor dosegljiv oz. se dogovorite za termin obiska.

Otroci tistih staršev, ki so ob začetku šolskega leta označili, da eAsistenta ne želijo uporabljati, bodo prejeli prijavnice v papirnati obliki, katere bodo starši izpolnili, podpisali ter vrnili v šolo.

Last modified: Wednesday, 26 May 2021, 9:20 AM