Pridobitev statusa športnika oz. umetnika

KulturnikUčenci lahko v skladu s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti pridobijo status športnika oziroma status mladega umetnika.

Starši, ki želite, da vaš otrok pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika, izpolnite Obrazec za pridobitev statusa športnika.

Starši, ki želite, da vaš otrok pridobi status mladega perspektivnega ali vrhunskega umetnika, izpolnite Obrazec za pridobitev statusa umetnika.

Posebej bodite pozorni na vse potrebne priloge k posameznemu obrazcu.
Status športnika oziroma umetnika podeli ravnateljica s sklepom.

Last modified: Wednesday, 11 September 2013, 12:23 PM