Vpis v srednje šole

Vpis v srednje šoleRazpis je dostopen le v elektronski obliki. O vseh podrobnostih vpisa bomo starše devetošolcev ustno seznanjali na roditeljskih sestankih, učenci pa lahko več informacij najdejo v spletni učilnici za razredne ure.